Ayhan Aktan

Olması gereken yerde olmayanlar olmaması gereken yerde olanlardır. Davetçi, dirayetli bir şekilde elinden gelen gayreti ve elzem olan metaneti bu uğurda gösterir. Bilir ki Allah Resûlü Hz. Muhammed Mustafa (sav) İslâm’ı tebliğ ederken yani halkı hakka davet ederken “Şeriat-ı Tekviniye” dediğimiz, kâinatın akışı, güncel olay ve durumlar içerisinde cereyan eden genel...
25.04.2023
0
35
Bireysel veya toplumsal tüm birlikteliklerde en önemli unsur sürdürülebilir, adil bir yönetim şeklinin olmasıdır. İyilerin ihyası, iyiliğin inşası ve gereklilerin irşadı açısından “yönetim” mefhumu en mühim ve en öncelikli konuların başında gelmektedir. Gerçi bu, kötüler ve kötülük için de geçerlidir. Çünkü yönetim, bireyin-toplumun-devletin düzenini tesis eden ve bu düzene süreklilik...
26.01.2023
0
34
Pandemi süreci ile beraber sosyal medyanın kullanım oranı ile etkinlik alanı, beklenenin çok üstünde olmaktadır. Sosyal medyanın etkili olan bu gücü ve kuşatıcı dili yanında tahrip gücü ve kışkırtıcı dili de artmaktadır. Dijital çağın eşiğinde oluşumuz sosyal medyayı adeta zorunlu kılmaktadır. Hayatımızı dört bir yandan ihata eden bu güvensiz, özensiz,...
10.01.2023
0
21
Emr-i İlahi’yi ihmal, Nehy-i İlahi’yi ihlal etmek… Fıtri olandan uzaklaşmak, nefsi olana yaklaşmak… Yapılmaması gerekenleri yapmak, yapılması gerekenleri yapmamak… Sorumluluk bilincinde zayıflık, ciddiyette yoksunluk ve hakikatlere karşı laubali olma hâlidir günahlar. İnsanın hem kendisine hem topluma hem de varlık âleminin tamamına verdiği zararın her türlüsüne verilen isimdir günah. Küçük büyük,...
30.11.2022
0
22
İslam standartları dâhilinde her bir Müslüman aynı zamanda bir liderdir, bir öncüdür. Olabilir, olmalıdır. Her yönüyle zirve ve rehber olan önderimiz,  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(sav): “Üç kişi olduğunuzda içinizden birini imam (yönetici) seçin.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadir, Nşr. Muhyiddin Abdülhamîd, Kahire, Nâşirin Girişi, I, 431) diye emretmiştir. Başka bir hadisi şeriflerinde...
24.10.2022
0
95
İslâm kültüründe genellikle öğretimin karşılığı olarak tâlim, eğitimin karşılığı olarak terbiye kullanılmaktadır. Ayrıca öğrenim için tahsil ve daha çok eğitimi ifade etmek üzere tedris, te’dîb, tehzîb, siyaset, tezkiye, irşad gibi kelimelere yer verilmektedir. Sözlükte “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nesnenin şekli zihinde oluşmak, nesneyi gerçek haliyle bilmek” anlamındaki ilm kökünden türeyen ta‘lîm,...
11.09.2022
0
449
 İnsanlık İçin İslam’dan Başka Bir Kurtuluşun Bulunmadığını İspatlayan Profesör: SEYYİD KUTUP İslamî standartlar dâhilinde hür ve özgün düşüncelerini çağının ötesine taşıyan, gelecek nesillere otokontrol ve özgüven aşılayan, davasından başka hiçbir ıstırabı dert edinmeyen, ümmetin içinde debelendiği uyuşukluğu kendisine dert edinen, düşlerini yüreğine yüklemiş bir düşünürü, gayretli bir bahtiyarı, önder bir şahsiyeti...
22.08.2022
0
1.276