Dr. Abdulkadir Turan

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık…” (Hücurât, 13) Yüce Allah insanları, yeryüzüne bir aile olarak gönderdi: Babamız Âdem ve annemiz Havva’dan oluşan bir aile. İnsanlık, bir aileden çoğaldı. Bugüne kadar aile; insanın doğduğu, büyüdüğü, sevinç ve acılarını paylaştığı başta gelen insânî ortam oldu. İnsanlar, bugüne kadar...
29.11.2023
0
61
  Sapmak, Sıratü’l-müstakim’den, Kur’an ve Sünnette tarif olunan dosdoğru yoldan ayrılmaktır, dalalete düşüp hak yoldan ayrılmaktır. Fikrî sapış ise zihnin ifsat olmasıdır. Zihnin bozulması kalbin bozulmasına uzak değildir. Fikren bozulanın kalbi bozulur. Fikren sapan, inançta da sapar. Fikirde dalalete düşen inançta dalalete düşmüştür, çünkü inanç ve fikir nihayetinde bir bütündür....
22.09.2023
0
60
  Müslüman için hâl, Allah’ı sevmek; gaye, Allah tarafından sevilmek; Allah’ın sevgili kulları arasında yer almaktır. Allah’ı sevmek, her mü’minin hâlidir. Allah tarafından sevilmek ise her mü’minin idealidir. Allah’a karşı ilk vazifemiz, O’na iman etmek ve O’na ortak koşmamaktır. Allah’ı sevmek, Allah’a iman etmekle başlar. Allah tarafından sevilme idealinin peşinden...
19.06.2023
0
36
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66) Kur’an-ı Kerim’de mü’minler birbirlerinin dostu ve kardeşi olarak tarif edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in o yöndeki tarifi İlâhî emir...
25.04.2023
0
31
Sosyal bilimler, en öz ifadeyle insan bilimleridir. Bu bilimlerden insanın zihinsel üretimini inceleyen dala felsefe, bireyin ruh hâlini inceleyene psikoloji, toplumu araştırana sosyoloji denir. Belli bir topluluğu inceleyene antropoloji, geçmişi ele alana tarih, dil üretimlerini inceleyene edebiyat insan bilimleri arasında yer alır. Yeryüzü şekillerini ve iklimi inceleyene coğrafya da bu...
28.01.2023
0
45
İslam, bir bütündür; güzellik ve gücünü bütünlüğünden alır. Bütün olarak tatbik edilince güzelliği kendini gösterir. İnsanın hayatına kattığı güzellikler de ancak bütünlük içinde vücut bulur. İnsanın iletişiminde, kendisini ifadesinde iki yan vardır: Mahiyet (içerik, öz), üslûp (şekil). İstikamet, yani doğru yol üzere bulunma genel manada özle ilişkili bilinir. Öz iyi...
22.12.2022
0
39
İslam’ın mucizevî yanlarından biri de İslam’da günah olarak tebliğ edilen bütün hâl ve eylemlerin insanın zararına olmasıdır. Ne var ki bu salt, bireysel bir zarar değildir. Nitekim Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi, rahmetüllahi aleyh “Şu zamanda bir adamın bir günahı, bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur.” der. Günah, şahısta...
18.11.2022
0
34
Fatiha-ı Şerif, İslam’ın milli marşı gibidir; İslam’ın özünü ifade eder. Müslüman, işlerine Allah’ın adıyla başlar. Onun övgüsü, bağlılığı, şükrü; âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’adır. Allah, onun işlerinin karşılığını dünyada da ahirette de verir. Din gününün sahibi odur. Dinin yolunu gösteren, nihayetinde o yol için hesabı soracak olan O’dur....
20.10.2022
0
43
Eğitim programları, toplum ve ülkelerin zihinlerinin kimlik kartları gibidir. Bir toplum ve ülkeyi tanımak için, bakılacak ilk belgelerdir. “Bu, nasıl bir toplum, nasıl bir ülke?” sorusuna en iyi cevabı oralarda bulursunuz. Ama eğitim programları, sadece bugüne ışık tutmaz, toplum ve ülkelerin yarınlarının fotoğrafını çeker, toplum ve ülkelerin, yarın nasıl olacaklarını...
15.09.2022
0
392