Warning: Illegal string offset 'social' in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'data' in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'socials' in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'items' in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 4

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nusaybi3/public_html/wp-content/themes/odak/lib/safirtema/social.php on line 8
Didarını bir kez kerem et Cana Işıktan mahrum yaşamaz kelebek İntizar sızısı can yakan emek Sevgiliye bir gün cananım demek Didarını artık kerem et Cana   Bekliyorum seni özledim Cana Mevsime esrarlı dokunuşunu Taptaze baharı sevda düşünü Ravza’da gezinen Anka kuşunu Sensin beklenen özledim Cana   Beklerim hep seni şehirde...
25.04.2023
0
31
Tutmuş eteğinden bana nâz etmek için gül Eştim yüreğim âna niyâz etmek için gül   Kaç yüz yılı aşkın bu sedâm kaç dile fermân Dil zer u zeber olsa beyâz etmek için gül   Yâr hûyudur ağlatmak onun dostuna kahrı Hem böyle serâser beni az etmek için gül   Ey...
24.11.2022
0
20
Ey gönül dert mi sanırsın gamı hâşâ ki O var Ne eder dert sana âlemde ya vaktâ ki O var   Dest-i yâr rahmet-i dildir vurur aşk sînesine Lemyezel Zât-ı Celâldir sana Mevlâ ki O var   Pek nezâket bilinir sadrına cellât görünen Ne vakit vursa başın cân verir illâ...
06.11.2022
0
429
Mübtelâdır hoş kelâmından gelen dermâna dil Sırr-ı hikmet gösterir âşık isen fermâna dil   Her neyim kalmışsa yüz binlerce kez kurbânıdır Derdi çok dünyâ’da kul olmak için Sultân’a dil   Ehl-i efkâr an be an yâr ismi izhâr eylemiş Âşığın bağrında âteş benziyor reyhâna dil   Esmeden rüzgâr-ı firkât gel...
18.09.2022
0
371
Dünya fani deriz de sıralarız sözleri Nedense hakikate çevirmeyiz gözleri   Unutmuşuz ölümü hayallere dalmışız Allah’tan ölmemeye güvence mi almışız   Bulanık zihnimizde kurulacak hayal var Bir de unuttuğumuz gelecek bir ecel var   Hazır bekler Azrail görevinin başında Kimimiz yetmişinde kimi on dört yaşında   Emir alır Allah’tan ansızın...
27.08.2022
0
1.510
Erişir mahşere dem zâlimi nâşâd  olacak. Ölümün ertesi hâl ehline irşâd olacak.   Yok olur derd-i maîşet yıkılır cümle cihân, Kimi mesrur oluyorken kimi berbâd olacak   Eşilir her beşerin makberi üryân girilir. Çirkefin kabri sakar âdile âbâd olacak .   Kim ki maksad edivermiş ise Hakk sevgisini, İki âlemde...
19.08.2022
0
1.245