Ömer Saruhan

İman Bahsi İman, lugatte “e-m-n” fiilinden türemiş “if’al” kalıbında gelmiş bir kelimedir. “e-m-n”; korkunun yok olması, nefsin sükûneti, huzuru ve güven içinde olması demektir. “İman” kelimesi bazen Hz. Muhammed’ê (s.a.s) gelen şeriatin ismi bazen de övgü için kullanılır ki bununla kalbin hak üzerine tasdik cihetiyle bir kavrayışa sahip olması amaçlanır....
14.01.2023
0
32
Şirkin en yaygın şekillerini şöyle sıralamak mümkündür: Düalizm Düalizm; iyilik ve kötülük tanrısı olmak üzere iki ilahın varlığını kabul eden ve bu şekilde içinde şirki barındıran felsefi bir görüştür. Düalistlerin inandığı tanrılardan biri hep iyiliği diğeri de hep kötülüğü yaratır. Biz biliyor ve görüyoruz ki bazen iyilik bazen de kötülük...
10.12.2022
0
31
DEİZM İnsanları küfre götüren bir başka düşünce şekli de “deizm”dir. Deizm “Kâinatın gerisinde onu harekete geçiren bir güç olduğuna inanan bir inanç türüdür. Onlara göre Tanrı, insanların ilişkilerine karışmaz. O, ilk hareketi veren olmakla beraber elçi ve kutsal kitap göndermez.” “İlk Muharrik” düşüncesiyle ortaya çıkan bu akımın ilk savunucularından olan...
13.10.2022
0
159
Allah indirdiği kitaplar ve peygamberlerle insanlara sadece kendisini tanıtmakla kalmamış aynı zamanda onlara kâinat ile ilgili bilgiler de vermiştir. Hatta insanın yaratılışını ilk aşamadan ele alıp sonraki tüm aşamaları -ölümüne kadar– anlatarak bir yaratıcının olduğunu ve bunun da kendisi olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Kâinatın nasıl ve...
02.09.2022
0
639