xem

‘Emrê min gihaye pêncihî li çûnê bûme mêvan tiştin jê jibîr nabin êdî di kurahiya dil de xewr dibim û cor dibe li min tenahiya min Mûsayê devqufilîme êdî tuneye Harûnek û hevrêyek ji min re ji evîneke rijî re dilê min dibe goristaneke bê kêl poşmaniyên xwe bi tayê...
05.01.2023
0
25