hilafet

Hazreti Peygamberden sonra dört halife dönemi başlamış; Hazreti Ebubekir döneminde sadakat, Hazreti Ömer döneminde adalet, Hazreti Osman döneminde haya ve edep Hazreti Ali döneminde ise cesaret hakim olmuştur. Bununla beraber hepsi Hazreti Peygamberin sünnetine son derece riayet ederek şûraya dayalı bir yönetim sürdürmüşlerdir. Ancak zamanla ordu ve devlet kademelerine sızan...
24.02.2024
0
87