Namaz Hakimiyet ve Zaferdir,

Namaz Hakimiyet ve Zaferdir,
Yayınlama: 28.08.2022
A+
A-

Namazın Müslümanlarda oluşturacak ruhu farklı bir uslup ve tarz da anlatıp namazın

Bir Devrim

Bir İnkılap

Bir Heyecan

Bir hakikat

Bir Başkaldırı

Bir İttifak

Bir Mücadele

Bir Hakimiyet ve Zaferdir.

Evet namaza ilk başlayan Müslüman, hayatında yeni bir sayfa açıp, maneviyatında yeni devrimler oluşturup İslam’ın şartlarından olan namaz ile buluşması, ruhunun derinliklerinde bir devrimi gerçekleştiriyor. Peygamber a.s derki Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.(Taberani) evet namazla cennetin kapısı açılıyorsa bu Allah’ın kullarına bir lütfudur.

Namazsız geçen bir hayatı bırakıp inkılap hükmünde olan namaza başlaması ile içindeki sıkıntılardan kurtulup yeni bir hayat tarzına başlaması, Allah’a olan kulluk bilincinin oluşması ve yaratılış gayesinin Allah’a kulluk şuurunun oluşması, her şeye mana ile bakması ve hayatı yeni anlamış, yeni reşit olmuş bir insan gibi etrafını süzen ve hayatın namaz ile güzelleştiğinin idrakine varır.

Bir olayın, bir çalışmanın heyecanlı tarafının olması, kişi şevk ve azim ile o işe koyulur. İşte namaz Müslümanlarda heyecan uyandırması lazım. Şayet namaz müminde heyecan oluşturuyorsa bil ki o namaz Allah indin de makbuldür. Kişiye güzel ve hayırlı kapılar açılmasına ve sahibini sahili selamete çıkaracağı umudu yeşerir.

Namaz bir hakikat tır. Evet namaz kılan hakikata varmış, namaz Müslümanın ifşası ve kimliğidir. Çevresine ben Allah’a (cc) ve Peygamber’e (a.s ) inanıyorum, bana namaz emr olundu, namaz kılıyorum, namaz ile Allah’a iltica ediyorum, Allah’ın dergahına koşuyorum, kurtuluşu Allah’ın emirlerinde buluyorum ve Müslümanlığımı açıkça herkesin önünde haykırıyorum, İslam’a teslim ve cehalete meydan okuyorum diyor.

Namaz küfre karşı başkaldırı ve meydan okumaktır. Müslüman, namaz kılmakla sadece ben Allah için eğilirim, başkası için asla ve kat-a eğilmem, ben Allah’ı Rab olarak kabul ettim ve ona sığındım, namazla ondan yardım diledim. Ona koştum ve kulluğumun gereği ona başımı eğdim. Kainat ta olan her şeyi benim için yattın. Beni de sana ibadet etmek için yarattın diyor ve namazın hazzını alıyor.

Namaz Müslümanlar arasında bir ittifaktır. Kardeşliği ilan etmektir. Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemektir. Kardeşini nefsine tercih etmektir. Hoşgörü, saygı sevgi gibi önem arz eden güzel hasletleri kendisinde cem etmektir. Mümine karşı mütevazi ve dertleri ile hemhal olmak, zorlukta, darlıkta onunla beraber olmak, yardımına koşmak ve onu yalnız bırakmamaktır.

Namaz hakimiyet ve zaferdir. Çünkü Müslümanlar camiye gidip beraber saf tutmaları, Sahabe ler Bedir savaşında saf tutmaları gibi savaş pozisyonunu aldığında düşman’ı yenip korku salmaları gibi savaş meydanında çarpışıp, şehadete koştukları, korkuyu yendikleri ve Allah’a tevekkül ettikleri için Allah onlara yeryüzünün hakimiyeti ve zaferi nasip etmiş.

İşte Camilerde saf tutup imamın arkasında ve birlikte rükuye, secdeye gitmek Müslümanların arasındaki kardeşliğin alameti ve ittifakı gözler önüne serip İslam’ın düşmanlarına bak biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve İslam’ın emir ve yasaklarını yerine getiren ve hayatlarında tatbik edenleriz manasına gelmektedir. Bize bir saldırı olduğunda beraber harekat eder, düşmana karşı birlik oluruz der.

Allah (cc) Kur an-ı kerimde “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak O, Allah’a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez (Bakara 45) namaz kılmakla, Allah’tan başka ibadete layık birinin olmadığı, ancak Allah’a kul olduğumuzu haykırmaktayız.

Evet Peygamber Sevdalıları platformunun şiarı olan “Hayat namazla güzeldir.” Diyoruz.

Faruk Er

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.